`

Recently added item(s) ×

You have no items in your shopping cart.

Uwaga:

Informujemy, że dnia 14 grudnia 2020 wchodzi w życie zmieniony zapis w regulaminie.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), dokonaliśmy zmiany w regulaminie sklepu na stronie www.sklep-chemalnd.pl.

Zmiana dotyczy: § 5. Tryb postępowania reklamacyjnego pkt.15.

Treść zmienionego zapisu:
„W przypadku towarów doręczanych za pośrednictwem przewoźnika (kuriera), prosimy o sprawdzenie w obecności doręczyciela, czy paczka nie posiada uszkodzeń zewnętrznych, a ponadto, czy nie uległ uszkodzeniu towar znajdujący się wewnątrz opakowania. W razie stwierdzenia uszkodzeń, jesteście Państwo uprawnieni do odnotowania uszkodzeń w liście przewozowym, a przewoźnik zobowiązany do sporządzenia na tę okoliczność odpowiedniego protokołu. W protokole powinno zostać zaznaczone, że szkoda została zgłoszona przy doręczeniu, jak również określone, czy towar został prawidłowo zabezpieczony na czas transportu, co dotyczy w szczególności wypełnień, folii bąbelkowej, etc. Po sporządzeniu, prosimy o przesłanie kopii protokołu do nas mailem lub fax-em (91 573 36 41).”

Podstawą prawną zmian Regulaminu jest § 10. Postanowienia końcowe Regulaminu, upoważniający sklep do jego zmiany.