`

Recently added item(s) ×

You have no items in your shopping cart.

Serwis

Firma Chemland dysponuje własnym serwisem w zakresie napraw sprzętu laboratoryjnego:

 • Suszarki, cieplarki.
 • Destylarki, redestylarki.
 • Młynki, wirówki, homogenizatory.
 • Stacje uzdatniania wody.
 • Szafy klimatyczne, inkubatory.
 • Jesteśmy autoryzowanym serwisem na Polskę produktów firmy VitLab GMBH.
 • Sterylizatory - autoklawy elektryczno parowe w zakresie napraw bieżących, przeglądy UDT - rejestracyjne, eksploatacyjne.
 • Komory laminarne - kwalifikacje filtrów hepa, wymiany filtrów hepa, dekontaminacja i utylizacja zużytych filtrów hepa.
 • Pozostały sprzęt będący w użytkowaniu klienta.


Informacje na temat serwisu sprzętu laboratoryjnego.
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "Chemland" , dysponuje własnym serwisem sprzętu laboratoryjnego, zarówno gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.
Zasady przyjmowania uszkodzonego towaru w ramach serwisu gwarancyjnego.

 1. Klient zobowiązany jest do powiadomienia serwisu o awarii drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem. (dane kontaktowe podane są na stronie KONTAKT Z NAMI)
 2. Dostarczenie sprzętu następuje po akceptacji serwisu! (U W A G A !!! sprzęt dostarczony bez wiedzy i zgody serwisu nie będzie przyjmowany).
 3. Klient zobowiązany jest do dostarczenia karty gwarancyjnej oraz oryginału bądź kopi dowodu zakupu (paragon lub faktura).
 4. W przypadku dostarczenia sprzętu bez jednego lub dwóch w/w dokumentów, serwis drogą elektroniczną , telefoniczną lub faksem, powiadamia klienta o danym braku. Klient zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów w ustalonym terminie.
 5. W przypadku braku reakcji ze strony kupującego sprzęt zostaje odesłany na adres kupującego. W takim przypadku klient zostaje obciążony dodatkowo kosztami transportu. 3. Klient zobowiązany jest dostarczyć sprzęt do siedziby serwisu na koszt własny.
 6. W przypadku uznania reklamacji przez serwis oraz dopełnienia wymaganych formalności przez klienta.
 7. Łączny koszt naprawy wadliwej rzeczy oraz koszty transportu do klienta pokrywa firma Chemland.
 8. U W A G A !!!  W przypadku stwierdzenia iż reklamowany przedmiot działa poprawnie. Zostaje on odesłany do kupującego, zaś sam kupujący zostaje obciążony kosztami transportu oraz testowania reklamowanego przedmiotu. Zasady przyjmowania uszkodzonego towaru w ramach serwisu po okresie gwarancji. Firma "Chemland" prowadzi naprawy pogwarancyjne sprzedawanych przez nią produktów , w celu takiej naprawy należy :
  1. Skontaktować się z serwisem firmy (dane kontaktowe dostępne są na stronie KONTAKT Z NAMI)
  2. Serwis po stwierdzeniu możliwości naprawy oraz jej wyceny powiadamia o najbliższym możliwym terminie przyjęcia sprzętu do serwisu.
  3. Po naprawie sprzętu następuje jego wytestowanie , następnie zapakowanie oraz dostarczenie do klienta.
  4. Wszystkie koszty związane z transportem , częściami oraz kosztami robocizny ponosi tutaj klient. Klient powinien starannie zapakować towar przed dostarczeniem go do serwisu. W przypadku niestarannego zapakowania towaru, a uszkodzenia go podczas transportu ewentualne reklamację pozostaną odrzucone.